Učestala pitanja

Učestala pitanja korisnika, 
i naravno, odgovori na njih. 
Kliknite na pitanje da otkrijete odgovor! 

Ukoliko ste Ultra korisnik, provjeru dodijeljenog bonusa vršite pozivanjem sljedećih kodova:
*105*5*1# - Provjera bonus računa (5 KM)
*105*5*2# - Provjera dodijeljenih bonus minuta (1000)
*105*5*3# - Provjera bonusa 500 MB
Ponovno spajanje je potrebno izvršiti po priloženoj shemi.
U port broj 1 na modemu BH Telecoma je potrebno uključiti računar ili dodatni router, port broj 2 i 3 su mapirani za STB 1 i 2, dok je u port broj 4 potrebno uključiti VOIP adapter/telefon.
U sklopu mojaTV usluge je omogućeno korištenje najviše tri TV prijemnika.
Za korištenje mojaTV usluge na dodatnom TV prijemniku (drugi/treći STB uređaj) plaća se dodatna mjesečna naknada u skladu sa Cjenovnikom. Prijava za korištenje mojaTV usluge na dodatnom TV prijemniku se može izvršiti putem Kontakt centra 1444, a priključenje će biti realizirano u skladu sa tehničkim mogućnostima.
Moguće je koristiti više telefonskih aparata postavljanjem splitera na VOIP izlaz/adapter.
 • provjerite da li su ispunjeni svi preduslovi za korištenje usluge MojaTV (aktivna MojaTV usluga, uključen ADSL modem.
 • provjerite da li je STB uređaj ispravno priključen na naponsku mrežu,
 • provjerite da li ste ispravno spojili STB i TV prijemnik,
 • Provjerite je li ethernet (mrežni) kabl ispravno priključen.
Ukoliko i nakon provjere moja TV – IPTV komponenta nije u funkciji, pozovite Kontakt centar za podršku korisnicima 1444, radi prijave kvara.
Potrebno je provjeriti sljedeće:
 • Da li su kablovi do kraja i ispravno uključeni,
 • provjeriti da nije upaljena opcija MUTE na vašem TV prijemniku
Ukoliko i nakon provjere problem nije riješen, pozovite Kontakt centar za podršku korisnicima 1444, radi prijave kvara.
 • Provjerite ispravnost baterija, po potrebi zamijenite ih novima.
 • Ukoliko su baterije ispravne, potrebno je restartovati STB uređaj (isključi/uključi), te testirati
 • Ukoliko koraci 1 ili 2 nisu dali rezultat, prijavite problem putem nekog od dostupnih kanala podrške.

Ukoliko posjedujete neki od Siemens telefonskih aparata, potreban je unos koda za aktivaciju prezentacije broja pozivaoca. Način aktivacije i kod za pojedine telefone dati su u sljedećoj tabeli:

Model telefona

Način aktivacije

Siemens S680

<MENU> 8594762001 12985 12604 04380 <OK>

Siemens S790

<MENU> *#05#4762001 36270 35226 43450 <OK>

Siemens C380

<MENU> 7494762001 19026 19250 27410 <OK>

 U slučaju poteškoća sa unosom kodova kontaktirajte nas putem nekog od dostupnih kanala podrške.

Usluge: lista poziva (propuštenih, biranih, dolaznih) na TV prijemniku, preuzimanje dolaznog poziva po indikaciji na TV prijemniku, identifikacija pozivajućeg broja na TV prijemniku, odbijanje poziva i upravljanje pozivima putem IPTV-a, IPTV adresar i poziv sa IPTV menija " Ne uznemiravaj" su moguće samo za negeografsku 070 numeraciju i nisu primjenjive za geografsku (033,032,...) numeraciju.
Ukoliko vam usluga nije aktivirana, potrebno je da pozovete broj za podršku BH Telecoma 1444 i da tražite aktiviranje usluge. Korištenje usluge je besplatno.
Aktivaciju HD kanala je moguće izvršiti pozivom na Kontakt centar 1444.
Za korištenje Moja TV Commerce usluge koristite osnovni PIN – onaj koji unosite prilikom pokretanja mojaTV usluge. Ukoliko ste zaboravili ili niste zapisali osnovni PIN, potrebno je da sa fiksnog telefonskog broja, u sklopu moja TV paketa, pozovete Službu za podršku korisnicima, putem besplatnog broja 1444 i zatražite dodjelu PIN-a.
Ako ste korisnik moja TV Net paketa i nemate fiksni telefonski broj , promjenu možete tražiti slanjem e-maila sa bih.net.ba adrese na support@bhtelecom.ba.
Korisnicima mojaTV paketa je uz popuste omogućena kupovina isključivo onih uređaja, koji u važećem Cjenovniku uređaja imaju istaknutu cijenu za moja TV pakete. Ukoliko želite kupiti mobilni uređaj uz pakete koji nemaju mobilnu komponentu, to možete učiniti bez ugovornog odnosa sa obaveznim trajanjem uz odobreno plaćanje na rate, po istaknutim cijenama u kategoriji "bez obaveznog trajanja ugovornog odnosa".
BH Telecom ne vrši potraživanje RTV takse i ista nije uključena u račun za uslugu moja TV.
Pretplata za RTV taksu se plaća u skladu sa Zakonom o posjedovanju radijskog i TV prijemnika. Za dodatne informacije vezano za RTV pretplatu trebalo bi da se obratite Javnom Servisu RTV BiH.
Promjena za osnovni moja TV paket se može tražiti bilo kada u mjesecu.
Kada su pitanju novi dodatni paketi (Paket 1 i Paket 2) zahtjev za aktivaciju je moguće podnijeti bilo kada (realizacija podrazumijeva provjeru tehničke mogućnosti), ali samo jednom u mjesecu.
Dodatni paketi ostaju aktivni prilikom migracije.
U slučaju da migracija podrazumijeva i automatsku aktivaciju dodatnih paketa, korisnicima koji već imaju aktivne dodatne pakete (pink+, HD, HBO), sa aktivacijom Paketa 1/Paketa 2, paketi ostaju aktivni, ali se za njih automatski prestaje naplaćivati mjesečna naknada.
Prilikom deaktivacije Paketa 1/Paketa 2, korisnicima se deaktivira usluga Paket1/Paket2, ali mu usluge, koje je ranije kroz zasebne zahtjeve aktivirao, ostaju aktivne i naplaćuju se u skladu sa Cjenovnikom, dok ih korisnik sam ne deaktivira (podnese zahtjev).
Da, uz uslov je da se priključci vode na jednom (istom) pretplatniku.
Obzirom na fer osnovu, limit iznosi 1500 minuta za sve mreže.
Sa dodatnom uslugom Najbroj i dodatnim paketom za pozive prema BH Mobile mreži - Paket 100 (uključeno 100 besplatnih minuta) možete ostvariti i do 50% nižu cijenu poziva za pozive prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma.
Dodatni paketi za međunarodne telefonske razgovore N-Line, E-Line i E-LineSuper omogućavaju povoljnije cijene poziva prema međunarodnim fiksnim telefonskim brojevima najviše pozivanih država.
Aktivaciju navedenih dodatnih usluga možete izvršiti pozivom na 1444.
Detaljno uputstvo o načinu aktivacije/deaktivacije i samog korištenja dodatnih telefonskih usluga je dato na sljedećem linku.
Dodatni paketi usluga (Paket 1 i Paket 2) omogućavaju veće brzine pristupa Internetu (do 100/4 Mbps), ali i dodatne besplatne TV sadržaje (Moja TV HD paket, Pink+, HBO).
Prijava za korištenje dodatnog paketa se može izvršiti putem Kontakt centra 1444, a aktivacija će biti realizovana u skladu sa tehničkim mogućnostima.
U slučaju postojanja tehničke mogućnosti korisniku će se, za moja TV pakete koji uključuju deklarisanu brzinu sa oznakom (+) isporučiti i veća pristupna brzina u downloadu. Za slučaj deklarisane brzine od 10+/1 Mbps maksimalna brzina koja bi se isporučila korisnicima je 25/1 Mbps, a u slučaju deklarisane brzine 30+/2 Mbps maksimalna brzina je 50/2 Mpbs.
Da, sa dodatnom Moja TV Multiscreen uslugom omogućeno je da određene TV usluge i sadržaje, dostupne putem TV aparata/prijemnika, koristite i na drugim uređajima (desktop ili laptop računar, tablet, mobilni telefon).
MojaTV Multiscreen uslugu korisnik jednog Moja TV paketa može koristiti na maksimalno 3 uređaja u isto vrijeme. Uslugu aktivirate samostalno, putem TV prijemnika.
Iznajmljeni film ili drugi sadržaj iz Moja TV videoteke možete pogledati neograničen broj puta u toku 24 sata.
BH Telecom, kroz besplatnu opciju TimeShift, za vas snima TV sadržaje koje možete pogledati naknadno. Sa opcijom TimeShift nudi vam se mogućnost da pogledate TV sadržaje emitovane do 72 sata unazad.
Dodatno, sa uslugom Moja TV Snimalica imate mogućnost da samostalno snimate željene sadržaje dok se emituju, a vi istovremeno gledate neki drugi sadržaj ili obavljate druge aktivnosti, ili da putem EPG-a zakažete snimanje sadržaja koji će tek biti emitovani, ili snimite emisije koje su ranije emitovane (omogućeno za TV kanale na kojima je aktivna TimeShift opcija, tj. na kojima se automatski snimaju sadržaji na sistemu BH Telecoma).
Da. BH Telecom je korisnicima Moja TV Phone paketa omogućio besplatno korištenje interneta brzine 512/128 Kbps.
Prijavu za korištenje ove usluge možete izvršiti putem Kontakt centra 1444.
Uspostava poziva se naplaćuje samo za pozive prema fiksnim brojevima drugih operatora u BiH. Pozivi prema brojevima fiksne mreže BH Telecoma su potpuno besplatni.
Dodatne usluge koje su dostupne svim korisnicima su :
 • Videoteka,
 • Snimalica,
 • TimeShift,
 • Omiljeni kanali,
 • Roditeljska zaštite,
 • Multiscreen,
 • Dodatni TV priključak,
 • MojaWeb TV,
 • Moja TV to Go,
 • Moja TV igrice,
 • Dopuna ultra kredita,
te ostale dodatne usluge, tarifni dodaci i opcije. Detaljno pojašnjenje svake dodatne usluge možete pronaći u glavnom meniju ove stranice, a objedinjeno uputstvo za korištenje dodatnih usluga možete pronaći ovdje
178500
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci