MojaTV Net

PRISTUP USLUZI (JEDNOKRATNO)

 

- za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 11,70 KM

- za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 35,10 KM

 

Napomena: Pod fiksnim priključkom BH Telecoma, u ovom slučaju, podrazumijevaju se: analogni telefonski priključak ili ISDN BRA ili xDSL priključak.

 

 

MJESEČNA NAKNADA ZA PAKET

MojaTV Net

 

(IPTV paket + xDSL pristup Internetu)

Digitalna televizija uz xDSL Internet pristup sa neograničenim korištenjem na „fer osnovi“.

36,27

Cijena je izražena sa uračunatim PDV-om

 

 

SADRŽAJ PAKETA MOJATV NET

 

Osnovni IPTV paket:

 - preko 140 TV kanala SD rezolucije

 - 30 radio kanala

 - TimeShift TV

 - EPG (elektronski programski vodič)

 - MojaTV igrice

 - web pristup putem TV prijemnika

 

 xDSL pristup Internetu:

 - Pristupna brzina do 5 Mbps/512 kbps

 - neograničen (flat) xDSL pristup na „fer osnovi“

 - G -hosting

 - 5 e-mail adresa kapaciteta od 200 MB na bih.net.ba

 

Napomena: Korištenje xDSL-a na “fer osnovi” podrazumijeva da korisnik u toku obračunskog perioda ne prekorači ukupni limit od 50% teoretski mogućeg.

 

 

DODATNE USLUGE

Dodatne Moja TV usluge

Jed. mjere

Osnovna cijena (KM)

Moja TV film (VoD)

 

kategorija A

kategorija B

kategorija C

kategorija D

 

jednokratno

(po filmu)

 

 

0,59

1,17

2,34

3,51

Napomena:

 a) Usluga „Moja TV  videoteka" omogućava korisnicima iznajmljivanje video sadržaja poput filmova, serija, koncerata i sl. (eng. Video on Demand).

b) Ponuda video sadržaja, po kategorijama, dostupna je na web portalu BH Telecoma.

c) Pretplatnik može zakupiti video sadržaj na maksimalan period od 24 sata, ali bez ograničenja broja gledanja  u zakupljenom periodu.

 

TERMINALNA OPREMA/UREĐAJI (CPE)

Korištenje terminalne opreme/uređaja (CPE)

Jed. mjere

Osnovna cijena (KM)

Naknada za korištenje terminalne opreme/uredaja 

(Ukoliko Pretplatnik potpiše ugovor o obaveznom trajanju od 24 mjeseca sa BH Telecomom oslobođen je plaćanja mjesečne naknade za korištenje terminalne opreme/uređaja.)

mjesecno

11,70

Naknada za korištenje drugog STB uređaja

mjesečno

4,10

Pretplatnik ima i mogućnost kupovine STB uređaja iz ponude BH Telecoma, uz jednokratno plaćanje

jednokratno

297,30

 

  

   

 

*U navedene cijene je uračunat PDV.