MojaTV Net

MJESEČNA NAKNADA ZA PAKET

MojaTV Net

 

(IPTV paket + xDSL pristup Internetu)

Digitalna televizija uz xDSL Internet pristup sa neograničenim korištenjem na „fer osnovi“.

36,27 KM

Cijena je izražena sa uračunatim PDV-om

 

SADRŽAJ PAKETA MOJATV NET

________________________________________________________

 

Televizija (IPTV)

 •   preko 140 TV kanala SD rezolucije
 •  30 radio kanala
 •  TimeShift TV
 •  EPG (elektronski programski vodič)
 •  MojaTV igrice
 •  web pristup putem TV prijemnika

________________________________________________________

 

xDSL pristup Internetu

 •  Pristupna brzina do 5 Mbps/512 kbps
 •  neograničen (flat) xDSL pristup na „fer osnovi“
 •  G -hosting
 •  5 e-mail adresa kapaciteta od 200 MB na bih.net.ba

________________________________________________________

Napomena

a) U iznos mjesečne naknade paketa uključena je usluga Internet pristupa putem fiksne mreže sa neograničenim korištenjem na „fer osnovi“.

b) Korištenje na “fer osnovi” podrazumijeva da korisnik u toku obračunskog perioda ne prekorači ukupni limit od 50% teoretski mogućeg.

c) U slučaju tehničke nemogućnosti za podržavanje maksimalne brzine Internet pristupa putem fiksne mreže, BH Telecom će pretplatnicima isporučiti raspoloživu, odnosno najveću moguću brzinu koja se može podržati. Minimalna garantovana brzina je 60% maksimalne brzine (download/upload).

________________________________________________________

 

PRISTUP USLUZI (JEDNOKRATNO)

 • za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 11,70 KM
 • za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 35,10 KM

Napomena: Pod fiksnim priključkom BH Telecoma, u ovom slučaju, podrazumijevaju se: analogni telefonski priključak ili ISDN BRA ili xDSL priključak.

________________________________________________________

 

TERMINALNA OPREMA/UREĐAJI (CPE)

 

Korištenje terminalne opreme/uređaja (CPE)

Jed. mjere

Osnovna cijena (KM)

Naknada za korištenje terminalne opreme/uredaja 

(Ukoliko Pretplatnik potpiše ugovor o obaveznom trajanju od 24 mjeseca sa BH Telecomom oslobođen je plaćanja mjesečne naknade za korištenje terminalne opreme/uređaja.)

mjesecno

11,70

Naknada za korištenje drugog STB uređaja

mjesečno

4,10

Pretplatnik ima i mogućnost kupovine STB uređaja iz ponude BH Telecoma, uz jednokratno plaćanje

jednokratno

297,30