Moja TV prijava za privatne korisnike

Zahtjev za aktivaciju multimedijalnih paketa - Moja TV


1. OPŠTI PODACI O PRETPLATNIKU

2. ADRESA NA KOJOJ SE INSTALIRA MOJA TV PAKET USLUGA

3. KONTAKT INFORMACIJE

4. ADRESA ZA SLANJE RAČUNA (AKO JE RAZLIČITA OD GORE NAVEDENE)

5. TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

6. TIP TARIFNOG MODELA/PAKETA USLUGA

7. SA DATUMOM REALIZACIJE U OKVIRU MOJA TV PAKETA ZADRŽAVAM:

Napomena: Ukoliko prilikom instalacije MojaTV Paketa želite novi IP telefonski priključak (070 numeracija) u okvirima Phone, Full ili Premi paketa, polje "Fiksni telefonski broj (BH line priključak)" ostavite prazno, te u okvirima rubrike "Fiksni telefon na koji se instalira MojaTV" odaberite jednu od prve tri opcije (ostati aktivan, staviti na mirovanje, izvršiti trajni raskid)

8. NAPOMENA

* - Polja obavezna za unos