Moja TV prijava za privatne korisnike

Zahtjev za aktivaciju

Zahtjev za aktivaciju multimedijalnih paketa - Moja TV


1. OPŠTI PODACI O PRETPLATNIKU

Napomena: Poštujemo vašu privatnost. Vaše podatke ćemo koristiti isključivo radi ostvarivanja ovog zahtjeva.

2. ADRESA NA KOJOJ SE INSTALIRA MOJA TV PAKET USLUGA

3. E-MAIL ADRESA ZA PRIMANJE RAČUNA

4. KONTAKT INFORMACIJE

5. ADRESA ZA SLANJE RAČUNA (AKO JE RAZLIČITA OD GORE NAVEDENE I AKO RAČUN NE ŽELITE PRIMATI ELEKTRONSKI)

6. TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

7. TIP TARIFNOG MODELA/PAKETA USLUGA

8. SA DATUMOM REALIZACIJE U OKVIRU MOJA TV PAKETA ZADRŽAVAM:

Napomena: Ukoliko prilikom instalacije MojaTV Paketa želite novi IP telefonski priključak (070 numeracija) u okvirima Phone, Full ili Premi paketa, polje "Fiksni telefonski broj (BH line priključak)" ostavite prazno, te u okvirima rubrike "Fiksni telefon na koji se instalira MojaTV" odaberite jednu od prve tri opcije (ostati aktivan, staviti na mirovanje, izvršiti trajni raskid)

9. SA DATUMOM REALIZACIJE U OKVIRU MOJA TV MOJ IZBOR PAKETA ZADRŽAVAM:

10. NAPOMENA

* - Polja obavezna za unos
150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci