Moja TV prijava za poslovne korisnike

Zahtjev za aktivaciju 

Zahtjev za aktivaciju multimedijalnih paketa - Moja TV


1. OPŠTI PODACI O PRETPLATNIKU - poslovni korisnik

2. ADRESA NA KOJOJ SE INSTALIRA MOJA TV PAKET USLUGA

3. E-MAIL ADRESA ZA PRIMANJE RAČUNA

4. KONTAKT INFORMACIJE

5. ADRESA ZA SLANJE RAČUNA (AKO JE RAZLIČITA OD GORE NAVEDENE I AKO RAČUN NE ŽELITE PRIMATI ELEKTRONSKI)

6. TRAJANJE UGOVORNOG ODNOSA

7. TIP TARIFNOG MODELA/PAKETA USLUGA

Napomena: Moja TV Biz paket predstavlja osnovni paket Biz usluge sa multimedijalnim sadržajem MojaTV paketa (samo TV komponenta). MojaTV Biz kombinovani paket je spoj xDSL ili WLAN Host paketa sa MojaTV uslugom. Više o Biz paketima pročitajte ovdje http://www.mojatv.ba/5273.html

8. NAPOMENA

* - Polja obavezna za unos
150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci