Obavijest za korisnike o uvođenju redizajnirane ponude WLAN Host usluge BH Telecoma od 1. decembra 2017. godine

Obavještavamo poslovne korisnike da BH Telecom od 1. decembra 2017. godine uvodi redizajniranu i unaprijeđenu uslugu WLAN Host.

 Unapređenje ponude WLAN Host usluge podrazumijeva:

-          promjenu načina naplate pristupa usluzi

-          unifikaciju postojećih paketa WLAN Host Start, WLAN Host Business, WLAN Host Business Plus u paket WLAN Host Start, uz znatno povećanje njihovih pristupnih brzina

-          uvođenje novih paketa sa većim pristupnim brzinama i to: Business 36/1 Mbps i Enterprise 54/2 Mbps

-          uvođenje dodatne usluge Dodatna pristupna tačka

-          uvođenje dodatne usluge Dodatni pasivni element

-          uvođenje dodatne usluge Jedinstvena pristupna tačka

-          uvođenje dodatnih Servisnih i Mrežnih usluga

-      promjenu naknade administrativne usluge Promjena lokacije priključka.

 

U ponudu BH Telecoma se od 1. decembra uvode nove osnovne usluge:

-          WLAN Host Start  5/1 Mbps

-          WLAN Host Start 10/1 Mbps

-          WLAN Host Start 15/1 Mbps

-          WLAN Host Business 36/1 Mbps

-          WLAN Host Enterprise  54/2 Mbp.

 

kao i dodatne usluge:

-          Dodatna pristupna tačka

-          Jedinstvena pristupna tačka

-          Dodatni pasivni element

-          Servisne usluge

-          Mrežne usluge.

 

Redizajniranom ponudom, postojećim i novim pretplatnicima se pruža mogućnost zaključivanja ugovora sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca, po osnovu kojeg ostvaruju pravo popusta od 20% na:

-          cijenu mjesečne naknade osnovne usluge (paket WLAN Host Start, WLAN Host Business, WLAN Host Enterprise),

-          cijenu mjesečne naknade dodatnih usluga Dodatna pristupna tačka, Dodatni pasivni element i Jedinstvena pristupna tačka.

 

Pored popusta po osnovu zaključivanja ugovora sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca, obrazovnim institucijama (škole osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja), koje koriste „Eduka“ paket za pristup internetu, dodjeljuju se i sljedeći popusti:

-          besplatan pristup usluzi WLAN Host,

-          25% popusta na mjesečnu naknadu osnovne usluge (paket WLAN Host Start, WLAN Host Business, WLAN Host Enterprise).

 

Postojeći pretplatnici WLAN Host usluge od 1.decembra 2017. godine automatski migriraju na nove, redizajnirane pakete i za iste se primjenjuju novi uslovi i pravila korištenja, u skladu sa Cjenovnikom i Specifičnim uslovima usluge WLAN Host, te u slučaju da zaključe ugovor sa obaveznim trajanjem ugovornog odnosa na 24 mjeseca, osnovnu uslugu u tom periodu nastavljaju koristiti po ranije ugovorenim cijenama.

 

Detaljne informacije korisnici mogu dobiti i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.

Specifični uslovi usluge „WLAN Host“se primjenjuju od 1. decembra 2017. godine, a stari Specifični uslovi usluge „WLAN HOST“ se stavljaju van snage.

150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci