MojaTV Full

PRISTUP USLUZI (JEDNOKRATNO)

 

- za korisnike koji posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 11,70 KM

- za korisnike koji ne posjeduju fiksni priključak BH Telecoma na zahtijevanoj lokaciji - 35,10 KM

 

Napomena: Pod fiksnim priključkom BH Telecoma, u ovom slučaju, podrazumijevaju se: analogni telefonski priključak ili ISDN BRA ili xDSL priključak.

 

 

MJESEČNA NAKNADA ZA PAKET

MojaTV Full

 

(IPTV paketFiksni telefonski priključak + xDSL pristup Internetu)

Digitalna televizija uz neograničeni govorni i SMS saobraćaj unutar fiksne mreže BH Telecoma + 1 BH Mobile Naj broj,  te xDSL Internet pristup sa neograničenim korištenjem na „fer osnovi“. U cijenu ulazi saobraćaj u iznosu 10 KM prema mreži BH Mobile!

59,67

 

SADRŽAJ PAKETA MOJATV FULL

 

 Osnovni IPTV paket:

  - preko 140 TV kanala SD rezolucije

 - 30 radio kanala

  - TimeShift TV

  - EPG (elektronski programski vodič)

  - MojaTV igrice

  - web pristup putem TV prijemnika

 

Fiksni telefonski priključak:

- 1 telefonski broj (geografska ill negeografska numeracija)

 

  • U iznos mjesečne naknade MojaTV Full paketa uključen je neograničen govorni i SMS saobraćaj unutar fiksne mreže BH Telecoma.
  • U iznos mjesečne naknade za paket MojaTV Full uključen je saobraćaj u iznosu 10 KM koje pretplatnik može utrošiti samo za pozive prema BH Mobile mreži.
  • Pretplatnicima paketa MojaTV Full omogućen je izbor jednog telefonskog broja iz BH Mobile mreže (Naj broj) prema kojem se pozivi naplaćuju po cijeni sa popustom.
  • U iznos mjesečne naknade uključene su i dodatne fiksne telefonske usluge: Preusmjeravanje poziva (na zauzeće, bez odgovora, bezuslovno), Konferencijska veza-tri učesnika, Zabrana odlaznih poziva (samostalno), Poziv na čekanju i Skraćeno biranje.
  • U slučaju korištenja negeografske numeracije u paketu, dodatno su omogućene sljedeće telefonske usluge: Prezentacija broja pozivaoca (CLIP), Pozivanje zadnjeg propuštenog poziva, Preusmjeravanje poziva (u slučaju neregistrovanog modema), Ponovno biranje zadnjeg poziva, Zaključavanje linije, Lista poziva (propuštenih, biranih, dolaznih) na TV prijemniku, Preuzimanje dolaznog poziva po indikaciji na TV prijemniku, Identifikacija pozivajućeg broja na TV prijemniku, Odbijanje poziva, Upravljanje pozivima koristeći meni na TV prijemniku, IPTV adresar, Poziv sa IPTV menija, „Ne uznemiravaj“.

 

 

xDSL pristup Internetu:

- pristupna brzina do 5 Mbps/512 kbps

- neograničen (flat) xDSL pristup na „fer osnovi“

- G -hosting

- 5 e-mail adresa kapaciteta od 200 MB na bih.net.ba domeni

 

Napomena: Korištenje xDSL-a na “fer osnovi” podrazumijeva da korisnik u toku obračunskog perioda ne prekorači ukupni limit od 50% teoretski mogućeg.

 

 

DODATNE USLUGE

Dodatne Moja TV usluge

Jed. mjere

Osnovna cijena (KM)

Moja TV film (VoD)

 

kategorija A

kategorija B

kategorija C

kategorija D

jednokratno

(po filmu)

0,59

1,17

2,34

3,51

Zabrana davanja informacija o fiksnom pretplatničkom telefonskom broju / Zabrana za imenik

mjesecno

0,88

Usluga „Govorna poruka“

mjesecno

1,17

Korištenje: Pozivi na broj za preslušavanje govornih poruka sa vlastitog broja telefona (1411)

1 minuta

besplatno

 

Napomena:

 a) Usluga „Moja TV  videoteka" omogućava korisnicima iznajmljivanje video sadržaja poput filmova,

serija, koncerata i sl. (eng. Video on Demand).

b) Ponuda video sadržaja, po kategorijama, dostupna je na web portalu BH Telecoma.

cl Pretplatnik može zakupiti video sadržaj na maksimalan period od 24 sata, ali bez ograničenja

broja gledanja  u zakupljenom periodu.

 

TERMINALNA OPREMA/UREĐAJI (CPE)

Korištenje terminalne opreme/uređaja (CPE)

Jed. mjere

Osnovna cijena (KM)

Naknada za korištenje terminalne opreme/uređaja  

(Ukoliko Pretplatnik potpiše ugovor o obaveznom trajanju od 24 mjeseca sa BH Telecomom oslobođen je plaćanja mjesečne naknade za korištenje terminalne opreme/uređaja.)

mjesečno

11,70

Naknada za korištenje drugog STB uređaja       

mjesečno

4,10

Pretplatnik ima i mogućnost kupovine STB uređaja iz ponude BH Telecoma, uz jednokratno plaćanje

jednokratno

297,30

 

   

   

 

*U navedene cijene je uračunat PDV.