Dodatni TV priključak

Za praćenje moja TV sadržaja na više TV prijemnika, aktivirajte dodatne TV priključke!

Uvođenjem moja TV usluge, BH Telecom vam omogućava njeno korištenje na jednom TV prijemniku bez naknade za korištenje tehničke opreme, uz ugovor na 24 mjeseca. 

Ukoliko imate potrebu da moja TV uslugu pratite putem više TV aparata na jednoj lokaciji, možete aktivirati dodatni jedan ili dva TV priključka (STB uređaja). 

Preduslov za korištenje usluge dodatnog TV priključka je postojanje tehničke mogućnosti na vašoj lokaciji, čiju provjeru vrši naša tehnička ekipa, po prijavi zahtjeva za dodatnu uslugu.

Cijena usluge Dodatni TV priključak iznosi 4,10 KM mjesečno.

150000
zadovoljnih korisnika
211
tv kanala
54
radio stanice
1285
filmova u videoteci